Home » Opleidingen » Overige opleidingen

Het is goed uw personeel kennis te laten nemen van de soorten drugs die er zijn. Tevens is het belangrijk te weten welke gevolgen bepaald drugsgebruik te weeg kan brengen. Uw personeel zal om moeten gaan met de gevolgen van drugsgebruik. Om hier op een juiste wijze mee om te gaan kunnen wij u en uw personeel een gedegen training geven.

De training bestaat uit het herkennen van verschillende soorten drugs, symptomen van drugsgebruikers en verpakkingsmaterialen. Daarnaast wordt uw personeel geconfronteerd met het gedrag van deze gebruikers door een acteur. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om in een vertrouwde omgeving te trainen, zodat u en uw personeel weerbaarder en zekerder word in het aanspreken van eventuele probleemgevallen. In de training zullen de gevallen behandeld worden zoals deze met u vooraf besproken zijn en nog worden.