Home » Opleidingen » Opleidingen voor de brandweer » Realistisch oefenen in een XTC laboratorium

Algemene informatie

Er gaat geen dag voorbij dat er ergens in Nederland panden worden aangetroffen door u en uw collega’s waar drugs worden gefabriceerd. Tegenwoordig lijkt men wel steeds alerter te worden op de risico’s en gevaren van deze drugspanden. Echter horen we vaak dezelfde klacht van de brandweerman: “Pas achteraf realiseerde ik mij dat ik er al in stond.“

Veel mensen vinden het moeilijk de verschillen te zien tussen bijvoorbeeld een hennepplantage en een XTC laboratorium. Wij leren u vroegtijdig herkennen en trainen u wat te doen in dit soort specifieke en gevaarlijke gevallen. Veel brandweermensen hebben aangegeven onze theorie en daarna de praktijktraining als zeer waardevol te beschouwen!

Werkwijze

Wij leren aan om breder te kijken naar een panden en ruimtes, vroegtijdig te signaleren, materialen en hulpmiddelen herkennen en daarnaar te handelen. In de trainingen wordt de nadruk gelegd op signaleren, communiceren en uiteraard op de veiligheid van de brandweerman of vrouw in dit proces. Hierop hebben wij ons met de praktijktraining gespecialiseerd. Bij iedere training gaan wij uit van ongeveer 12 deelnemers (2TS-en).

Doelgroep

Brandweer

Doelstelling

Wij leren u vroegtijdig signaleren en veilig handelen binnen protocol.

Resultaat

Door het vergroten van uw kennis worden panden door u en uw werknemers veiliger benaderd. Kleine signalen worden herkend en er wordt naar gehandeld.

Tijdsduur

De training bestaat uit twee delen. De eerste training is een theorie avond, ochtend of middag (ongeveer 2,5 uur).

De tweede training is meestal een aantal weken later, de praktijk inzet (ongeveer 2,5 uur).

Kosten

Vraag een vrijblijvende offerte bij ons aan via  Contact

De training

Dagdeel 1: Theorie XTC

Herkennen van de vier verschillende soorten laboratoriums. Manschappen leren inschatten wanneer het een XTC- of Speedlab betreft, de bevelvoerder welke handelswijze dan volgt. Door indrukwekkende videobeelden, is reeds duidelijk geworden dat het niet alleen een theoretisch gevaar is, maar dat kleine foutjes al vaker grote gevolgen hebben gehad. De bevelvoerders leren schakelen en welke stappen zij moeten nemen.

In de theorie leren we:

 • Aard en omvang
 • Vroegtijdige signaleren
 • Risico’s en gevaren van fabricage en dumpingen
 • Procedure en eerste maatregelen
 • Apaan, XTC- en Speedlabs
 • Trends
 • Criminele wereld achter de synthetische drugs

Dagdeel 2: Realistisch oefenen in een XTC laboratorium

Tijdens deze training wordt het daadwerkelijk betreden van een XTC- of Amfetamine- lab getraind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gesimuleerde fabricage plaats voor XTC of speed (Amfetamine), die in een tweetal units is gebouwd. Tijdens de opleiding kunnen verschillende scenario’s worden getraind. Elke werknemer zal zijn eigen werk en werkwijze kunnen uitoefenen, doordat tijdens de training de instructeur niet mee naar binnen gaat.

De veiligheid wordt aangeleerd door het vroegtijdig herkennen van benodigdheden voor het maken van XTC / Speed. Tijdens iedere training laten we meemaken, wat er misgaat bij verkeerd handelen. Wij leren de juiste procedure aan en zorgen dat de medewerkers de plaats vroegtijdig zullen herkennen en daarnaar handelen.

In de realistische oefeningen leren we:

 • Vroegtijdige signaleren
 • Omgaan met gevaren en risico’s van labs en dumpingen
 • Afleren verkeerde handelingen
 • De 5 eerste handelingen bij aantreffen (5 A’s)
 • Afval (dumpingen)
 • Cocaïne wasserij signalen herkennen
 • Ruiken van de geuren

Tevens trainen we tegelijkertijd met een tweede ploeg een drugsdumping. De drugsdumping wordt door ons geënsceneerd en tijdens de training ervaart men hoe daarmee om te gaan. Hierbij wordt aangeleerd om breed te kijken en te zorgen voor een veilige werkplek.

Tijdens deze oefening komen veel nuttige tips en trucs naar voren. Daarnaast leren we wat de meest voorkomende fouten zijn. Waar het gevaar vandaan komt en welke misverstanden er omtrent de dumpingen zijn. Tijdens het oefenen ziet men de nut en de noodzaak van deze OGS training in. We leren de juiste procedure aan.

Op het oefenmoment komt men kort samen en wordt besproken dat er twee oefeningen gelijktijdig gedraaid worden door twee TS-en. Na iedere oefening vind er een uitgebreide feedback ronde plaats. Daarna krijgt men op een kaartje de tips en trucs nog mee.

Trainingsoverzicht brandweer